Tủ ghép TS 8 Rittal – 8245.500

W x H x D: 1200 x 1400 x 500
Tấm gá W x H: 1099 x 1296
Trọng lượng (kg): 163.5
Số cửa: 2