Tủ ghép TS 8 Rittal – 8265.500

W x H x D: 1200 x 1600 x 500
Tấm gá W x H: 1099 x 1496
Trọng lượng (kg): 159.3
Số cửa: 2