Tủ ghép TS 8 Rittal – 8285.500

W x H x D: 1200 x 1800 x 500
Tấm gá W x H: 1099 x 1696
Trọng lượng (kg): 173.3
Số cửa: 2