Tủ ghép TS 8 Rittal – 8286.500

W x H x D: 1200 x 1800 x 600
Tấm gá W x H: 1099 x 1696
Trọng lượng (kg): 179.9
Số cửa: 2