Tủ ghép TS 8 Rittal – 8405.510

W x H x D: 400 x 2000 x 500
Tấm gá W x H: – x –
Trọng lượng (kg): 60.7
Số cửa: 1