Tủ ghép TS 8 Rittal – 8485.510

W x H x D: 400 x 1800 x 500
Tấm gá W x H: – x –
Trọng lượng (kg): 49.2
Số cửa: 1