Tủ ghép TS 8 Rittal – 8486.510

W x H x D: 400 x 1800 x 600
Tấm gá W x H: – x –
Trọng lượng (kg): 51.7
Số cửa: 1