Tủ ghép TS 8 Rittal – 8604.500

W x H x D: 600 x 2000 x 400
Tấm gá W x H: 499 x 1896
Trọng lượng (kg): 99.0
Số cửa: 1