Tủ ghép TS 8 Rittal – 8605.500

W x H x D: 600 x 2000 x 500
Tấm gá W x H: 499 x 1896
Trọng lượng (kg): 101.3
Số cửa: 1