Tủ ghép TS 8 Rittal – 8626.500

W x H x D: 600 x 2200 x 600
Tấm gá W x H: 499 x 2096
Trọng lượng (kg): 113.1
Số cửa: 1