Tủ ghép TS 8 Rittal – 8686.500

W x H x D: 600 x 1800 x 600
Tấm gá W x H: 499 x 1696
Trọng lượng (kg): 96.8
Số cửa: 1