Tủ ghép TS 8 Rittal – 8865.500

W x H x D: 800 x 1600 x 500
Tấm gá W x H: 699 x 1496
Trọng lượng (kg): 103.0
Số cửa: 1