Tủ ghép TS 8 Rittal – 8884.500

W x H x D: 800 x 1800 x 400
Tấm gá W x H: 699 x 1696
Trọng lượng (kg): 113.5
Số cửa: 1