Tủ ghép TS 8 Rittal – 8886.500

W x H x D: 800 x 1800 x 600
Tấm gá W x H: 699 x 1696
Trọng lượng (kg): 120.3
Số cửa: 1