Tủ Inox Rittal Compact AE 1007600

Tủ INOX 304
Kích thước tủ WxHxD :500 x 500 x 210 mm
Kích thước tấm gá : 449 x 470 x 2.5mm
Vỏ ngoài dày 1.38mm, cửa dày 2.0mm
IP 66, NEMA 4X.