Tủ Inox Rittal Compact AE 1008600

Tủ INOX 304
Kích thước tủ WxHxD :380 x 600 x 210 mm
Kích thước tấm gá : 334 x 570 x 2.5mm
Vỏ ngoài dày 1.38mm, cửa dày 1.5mm
IP 66, NEMA 4X.