Tủ Inox Rittal Compact AE 1014600

Tủ INOX 304
Kích thước tủ WxHxD :760 x 760 x 300 mm
Kích thước tấm gá : 704 x 730 x 3.0mm
Vỏ ngoài dày 1.5mm, cửa dày 2.0mm
IP 66, NEMA 4X.