Tủ Inox Rittal Compact AE 1018600

Tủ INOX 304
Kích thước tủ WxHxD :1000 x 1000 x 300 mm
Kích thước tấm gá : 939 x 955 x 3.0mm
Vỏ ngoài dày 1.5mm, cửa dày 2.0mm
IP 55, NEMA 12.