Tủ Inox Rittal Compact AE 1019600

Tủ INOX 304
Kích thước tủ WxHxD :1000 x 1200 x 300 mm
Kích thước tấm gá : 940 x 1155 x 3.0mm
Vỏ ngoài dày 1.5mm, cửa dày 2.0mm
IP 55, NEMA 12