Tủ SE 8 IP 66/NEMA 4 Rittal – 5830.580

W x H x D: 600 x 1800 x 400
Tấm gá W x H: 499 x 1696
Trọng lượng (kg): 97.5
Số cửa: 1