Tủ SE 8 IP 66/NEMA 4 Rittal – 5831.580

W x H x D: 800 x 1800 x 400
Tấm gá W x H: 699 x 1696
Trọng lượng (kg): 119.8
Số cửa: 1