Tủ SE 8 IP 66/NEMA 4 Rittal – 5834.580

W x H x D: 800 x 2000 x 600
Tấm gá W x H: 699 x 1896
Trọng lượng (kg): 143.3
Số cửa: 1