WISE 4220 Mô-đun I/O Wireless

Wi-Fi 2.4GHz giảm chi phí nối dây trong quá trình thu thập dữ liệu lớn.
Dễ dàng mở rộng bằng cách thêm APs và chia sẻ phần mềm Ethernet hiện có.
Cấu hình trực tiếp bằng thiết bị di động mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.
Sử dụng chức năng ghi nhật ký với thời gian thực RTC.
Dữ liệu có thể được tự động đẩy vào Dropbox hoặc máy tính.
Hỗ trợ API, RESTful ở định dạng JSON để tích hợp IoT.