Biến dòng CTD-12H – Current transformer

2.930.400,004.800.400,00 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa
Biến dòng CTD-12H – Current transformer
error: @VMA