Tag Archives: 4.0

PHẦN MỀM SCADA TRONG NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0

Ignition không đơn thuần là SCADA

Khám phá một nền tảng thống nhất với khả năng không giới hạn với phần mềm SCADA mới Hệ thống SCADA được các tổ chức sử dụng để giám sát, thu thập, xử lý dữ liệu và kiểm soát các quy trình tự động. SCADA là một hệ thống cốt lõi của nhiều ngành công […]

error: @VMA