Tag Archives: ERP

OEE là gì và hoạt động như thế nào ?

OEE khám phá tiềm năng thực sự của công ty bạn trong nền công nghiệp 4.0. OEE (Overall Equipment Effectiveness) là một khái niệm, một tiêu chuẩn vàng cho ngành công nghiệp sản xuất, các nhà máy, và doanh nghiệp … OEE cao là dấu hiệu cho thấy nhà máy có hiệu quả và năng […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI/NƯỚC SẠCH – HỆ THỐNG SCADA IIoT

Nâng cấp hệ thống giám sát xử lý nước SCADA IIoT phù hợp với nền công nghiệp 4.0 IoT là một sự tiến bộ trong kết nối phần cứng, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn. IoT là sự phát triển về Historical Data và RealTime Data. Trong đó ngành Xử lý nước […]

GIẢI PHÁP SCADA VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0

Giải pháp về hệ thống SCADA

Giải pháp SCADA giá cả phải chăng, dễ dàng mở rộng và có năng lực nhất trên thế giới. Gần như mọi doanh nghiệp sản xuất dùng SCADA để giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu từ các quy trình tự động. SCADA là công nghệ lỗi thời và mức chi phí cao để […]

error: @VMA