Tag Archives: Ignition

OPC UA – Giao thức nền tảng cho Industry 4.0

OPC UA trong trong nên công nghiệp 4.0 với Ignition

OPC UA với nền công nghiệp nhà máy số hóa trong thế kỉ 21. OPC là gì? OPC là một đặc điểm kỹ thuật cho việc truyền và sử dụng dữ liệu trong công nghiệp. Nó được hình thành và duy trì bởi OPC Foundation. Là một tổ chức bao gồm hàng trăm công ty […]

IIOT mang lại những thay đổi cho công nghiệp

IIoT trong công nghiệp, giúp phát triển cho nhiều ứng dụng trong coongg nghiệp

IIoT sẽ cách mạng hóa sản xuất. Cho phép thu thập và tiếp cận lượng dữ liệu lớn hơn, với tốc độ lớn hơn. Sự phát triển của công nghệ mang lại bước tiến mới cho công nghiệp không chỉ về năng suất mà còn về chất lượng. Bất kỳ thiết bị nào như – […]

OEE là gì và hoạt động như thế nào ?

OEE khám phá tiềm năng thực sự của công ty bạn trong nền công nghiệp 4.0. OEE (Overall Equipment Effectiveness) là một khái niệm, một tiêu chuẩn vàng cho ngành công nghiệp sản xuất, các nhà máy, và doanh nghiệp … OEE cao là dấu hiệu cho thấy nhà máy có hiệu quả và năng […]

PHẦN MỀM SCADA TRONG NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0

Ignition không đơn thuần là SCADA

Khám phá một nền tảng thống nhất với khả năng không giới hạn với phần mềm SCADA mới Hệ thống SCADA được các tổ chức sử dụng để giám sát, thu thập, xử lý dữ liệu và kiểm soát các quy trình tự động. SCADA là một hệ thống cốt lõi của nhiều ngành công […]

error: @VMA