Tag Archives: IIOT

Công nghiệp 4.0 là gì?

IIoT trong công nghiệp, giúp phát triển cho nhiều ứng dụng trong coongg nghiệp

Câu cửa miệng của rất nghiều người là Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, thực chất thuật ngữ này sinh ra từ đâu? Trước tiên, chúng hãy tìm hiểu xem, cách mạng công nghiệp lần thứ 1, 2, 3 là gì đã! Bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, cùng đọc tiếp […]

IIOT mang lại những thay đổi cho công nghiệp

IIoT trong công nghiệp, giúp phát triển cho nhiều ứng dụng trong coongg nghiệp

IIoT sẽ cách mạng hóa sản xuất. Cho phép thu thập và tiếp cận lượng dữ liệu lớn hơn, với tốc độ lớn hơn. Sự phát triển của công nghệ mang lại bước tiến mới cho công nghiệp không chỉ về năng suất mà còn về chất lượng. Bất kỳ thiết bị nào như – […]

OEE là gì và hoạt động như thế nào ?

OEE khám phá tiềm năng thực sự của công ty bạn trong nền công nghiệp 4.0. OEE (Overall Equipment Effectiveness) là một khái niệm, một tiêu chuẩn vàng cho ngành công nghiệp sản xuất, các nhà máy, và doanh nghiệp … OEE cao là dấu hiệu cho thấy nhà máy có hiệu quả và năng […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI/NƯỚC SẠCH – HỆ THỐNG SCADA IIoT

Nâng cấp hệ thống giám sát xử lý nước SCADA IIoT phù hợp với nền công nghiệp 4.0 IoT là một sự tiến bộ trong kết nối phần cứng, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn. IoT là sự phát triển về Historical Data và RealTime Data. Trong đó ngành Xử lý nước […]

PHẦN MỀM SCADA TRONG NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0

Ignition không đơn thuần là SCADA

Khám phá một nền tảng thống nhất với khả năng không giới hạn với phần mềm SCADA mới Hệ thống SCADA được các tổ chức sử dụng để giám sát, thu thập, xử lý dữ liệu và kiểm soát các quy trình tự động. SCADA là một hệ thống cốt lõi của nhiều ngành công […]

error: @VMA