Tag Archives: kết nối với nhiều loại PLC khác nhau

OPC UA – Giao thức nền tảng cho Industry 4.0

OPC UA trong trong nên công nghiệp 4.0 với Ignition

OPC UA với nền công nghiệp nhà máy số hóa trong thế kỉ 21. OPC là gì? OPC là một đặc điểm kỹ thuật cho việc truyền và sử dụng dữ liệu trong công nghiệp. Nó được hình thành và duy trì bởi OPC Foundation. Là một tổ chức bao gồm hàng trăm công ty […]

error: @VMA