Category Archives: Thu thập dữ liệu lớn- SCADA IIOT

– Thu thập dữ liệu sản xuất toàn bộ nhà máy
– Thu thập dữ liệu nhiều nhà máy ở Việt Nam về một trung tâm
– Thu thập dữ liệu sản xuất để phân tích hiệu quả sản xuất OEE, điều hành sản xuất hiệu quả hơn MES, TPM…
– Giám sát, điều khiển nhiều nhà máy ở xa từ trung tâm.