Hiển thị một kết quả duy nhất

128.900,0140.800,0 VND