Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-1X – Current transformer

460.900,0480.700,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-3Z – Current transformer

478.000,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-2X – Current transformer

496.100,0575.300,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-3X – Current transformer

631.400,0895.400,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng 1P AC TADK

631.400,0951.500,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-4X – Current transformer

895.400,01.010.900,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng thứ tự không ZCT

1.147.300,07.900.200,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng 3P AC cho đồng hồ EM270-72D

1.925.000,02.274.800,0 VND
2.536.600,02.698.300,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng Analog E83

2.565.200,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-10H – Current transformer

2.652.100,05.925.700,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-8H – Current transformer

2.673.000,03.212.000,0 VND