Bộ nguồn SPD 480W

3.900.600,0 VND

Bộ nguồn 480W , Output: 24VDC/20A – 48VDC/10A

Xóa