Bộ nguồn SPD 3 Phase

2.128.500,07.572.400,0 VND

Bộ nguồn SPD 3 Phase
Công suất từ 120W – 960W
Output: 12V và 48V.

Xóa