Bộ nguồn SPDM 1 Phase

661.100,01.894.200,0 VND

Bộ nguồn SPDM 1 Phase
Công suất: 30W, 50W, 75W, 120W, 240W
Output: 12V, 24V, 48V

Xóa