Module BACnet IP – Ethernet

7.665.900,0 VND

Module mở rộng cho các đồng hồ phân tích và quản lý năng lượng trong các hệ thống.

Còn hàng