Module Modbus TCP/IP – Ethenet

6.890.400,0 VND

Module mở rộng cho các đồng hồ phân tích và quản lý năng lượng trong các hệ thống.

Còn hàng