Module BACnet MS / TP – RS485

5.881.700,0 VND

Module mở rộng cho các đồng hồ phân tích và quản lý năng lượng trong các hệ thống.

Còn hàng