Tủ ghép TS 8 Rittal – 8080.500

W x H x D: 1000 x 1800 x 400
Tấm gá W x H: 899 x 1696
Trọng lượng (kg): 140.0
Số cửa: 2