Tủ ghép TS 8 Rittal – 8684.500

W x H x D: 600 x 1800 x 400
Tấm gá W x H: 499 x 1696
Trọng lượng (kg): 91.3
Số cửa: 1