Tủ ghép TS 8 Rittal – 8845.500

W x H x D: 800 x 1400 x 500
Tấm gá W x H: 699 x 1296
Trọng lượng (kg): 107.5
Số cửa: 1