Tủ ghép TS 8 Rittal – 8665.500

W x H x D: 600 x 1600 x 500
Tấm gá W x H: 499 x 1496
Trọng lượng (kg): 100.0
Số cửa: 1