Tủ ghép TS 8 Rittal – 8645.500

W x H x D: 600 x 1400 x 500
Tấm gá W x H: 499 x 1296
Trọng lượng (kg): 86.0
Số cửa: 1