Tủ ghép TS 8 Rittal – 8615.500

W x H x D: 600 x 1200 x 500
Tấm gá W x H: 499 x 1096
Trọng lượng (kg): 74.5
Số cửa: 1