Tủ ghép TS 8 Rittal – 8815.500

W x H x D: 800 x 1200 x 500
Tấm gá W x H: 699 x 1096
Trọng lượng (kg): 92.1
Số cửa: 1